top of page

HANNA KIVEKÄS

Laillistettu toimintaterapeutti ja psykoterapeutti

Hanna Kivekäs 3.JPG

Olen toimintaterapeutti (AMK) sekä erityistason psykoterapeutti, suuntauksena kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia. Työskentelen pääasiassa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Kuntoutusmuotona voi olla joko toimintaterapia tai psykoterapia. Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä, lastensuojelusta ja nuorten psyykkisten ongelmien kuntoutuksesta. Olen työskennellyt kahdeksantoista vuoden ajan vaativahoitoisten asiakkaiden parissa aikuisten mielenterveystyössä ja nuorten sekä nuorten aikuisten laitos- ja avokuntoutuksessa. Koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta tarkastelen ihmisen toimintakykyä ja käyttäytymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. Huomioin ihmisen psykososiaalisen toimintakyvyn kehoa ja fyysistä toimintakykyä unohtamatta. Mielestäni on tärkeää hahmottaa haasteiden kehityshistoria vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseksi. Työssäni parasta on asiakkaiden kohtaaminen, työskentely-ympäristön vaihtelevuus ja asiakkaan muutosprosessin seuraaminen. 

KOULUTUS

2022-2024 Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (50 op) (kesken), 
Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

2023 Postgraduate Certificate in Sensory Integration (45 op) 
Sensory Integration Education / Sheffield Hallam University, UK

2019  Psykoterapeutti

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (70 op), Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

 

2015    Kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopinnot (30 op), Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

2014    Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op), Turun avoin yliopisto

 

2005  Toimintaterapeutti (amk), Turun ammattikorkeakoulu

 

1999    Ylioppilas, Raision lukio

LYHYET KOULUTUKSET

2020

Ajatteleva keho, liikkuva mieli 16 h, Turun kesäyliopisto       

 

2021

School absenteeism 7 h, Akademi Magelungen                                                   

Trauman vakauttaminen 4 h, KKT-keskus Arvo                                                     

Sensory integration, attachment and the impact of developmental trauma 5,5 h, Sensory Integration Education                     

SI- A-osa 1 op, Turun ammattikorkeakoulu      

Aistimodulaatio  2 pv, Turun ammattikorkeakoulu

Is it ADHD, SPD or both?  2 h, Sensory Integration Education                                                                    

2022 

An Introduction to Using the Adult/Adolescent Sensory History (ASH) in Clinical Practice 2 h, Sensory Integration Education 

 

2023 

Kuntoutusyrittäjän ABC (tietosuojakoulutus) 3x60min, Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Kirjaaminen psykoterapiassa -webinaari / Vera Gregov 2x2h, Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

 

2024 

Tietoturvasuunnitelma -etätyöpaja 2 h (7.2.2024), Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

bottom of page