top of page

HANNA KIVEKÄS

Laillistettu toimintaterapeutti ja psykoterapeutti

Hanna Kivekäs 3.JPG

Olen toimintaterapeutti (AMK) sekä erityistason psykoterapeutti, suuntauksena kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia. Työskentelen pääasiassa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Kuntoutusmuotona voi olla joko toimintaterapia tai psykoterapia. Minulla on pitkä kokemus mielenterveystyöstä, lastensuojelusta ja nuorten psyykkisten ongelmien kuntoutuksesta. Olen työskennellyt kahdeksantoista vuoden ajan vaativahoitoisten asiakkaiden parissa aikuisten mielenterveystyössä ja nuorten sekä nuorten aikuisten laitos- ja avokuntoutuksessa.

 

Koulutukseni ja työkokemukseni ansiosta tarkastelen ihmisen toimintakykyä ja käyttäytymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä kokonaisvaltaisesti. Huomioin ihmisen psykososiaalisen toimintakyvyn kehoa ja fyysistä toimintakykyä unohtamatta. Mielestäni on tärkeää hahmottaa haasteiden kehityshistoria vaikuttavan kuntoutuksen toteuttamiseksi.

 

Työssäni parasta on asiakkaiden kohtaaminen, työskentely-ympäristön vaihtelevuus ja asiakkaan muutosprosessin seuraaminen. 

KOULUTUS

2022-2024 Kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajapsykoterapeuttikoulutus (50 op) (kesken),
Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

2023 Postgraduate Certificate in Sensory Integration (45 op) 
Sensory Integration Education / Sheffield Hallam University, Great Britain

2019  Psykoterapeutti

Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus (70 op), Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

 

2015    Kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopinnot (30 op), Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

2014    Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet (5 op), Turun avoin yliopisto

 

2005  Toimintaterapeutti (amk), Turun ammattikorkeakoulu

 

1999    Ylioppilas, Raision lukio

bottom of page