top of page

TOIMINTATERAPIA

IMG_1170.jpeg

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa yksilölle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti oman elinympäristönsä arkisissa tilanteissa. Terapiassa pyritään toiminnalla vaikuttamaan yksilön toimintamahdollisuuksiin, joita saattavat rajoittaa erilaiset kehitykselliset häiriöt, mielenterveyden ongelmat, ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, sairaudet tai vammat. Toimintaterapian avulla toimintakykyä ja kehitystä pyritään edistämään ja ylläpitämään opastamalla yksilö löytämään ja hallitsemaan keinoja huolehtia itsestään, olemaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, tekemään työtä tai opiskelemaan ja viettämään vapaa-aikaa. Toimintakykyä ja toimintaterapian tarvetta arvioidaan esimerkiksi testeillä, haastattelemalla ja havainnoimalla sekä eri toimintamuotojen avulla. Toimintamuodot vaihtelevat potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja niitä sovelletaan mahdollisimman mielekkään kuntoutuksen aikaansaamiseksi. Toimintaterapiaa saa antaa vain laillistettu toimintaterapeutti.

Toimintaterapiaan voi hakeutua Kelan kautta (vaativa lääkinnällinen kuntoutus), vakuutusyhtiön, sairaanhoitopiirin tai kunnan maksusitoumuksella.

bottom of page