top of page

KELAN RAHOITTAMAT PALVELUT

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja sopimuskaudella 2023-2024 (+optiovuodet 2025 ja 2026). Psykoterapian osalta minut löytää palveluntuottajahausta toiminimelläni Terapiapalvelut Hanna Kivekäs. Toimintaterapian osalta kuulun ryhmittymään Terapia Taikamatto ja tämä nimi löytyy palveluntuottajahausta. 

Kuntoutuspsykoterapia

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista. Kelan korvaus yhdestä terapiakerrasta on 57,6 € ja loppuosa jää omavastuuosuudeksi eli kuntoutujan itsemaksettavaksi. Kelan sivuilla on ohje kuntoutuksen hakemiseksi: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kuntoutujalle täysin maksutonta. Kelan sivuilla on ohje kuntoutuksen hakemiseksi: https://www.kela.fi/vaativa-laakinnalinen-kuntoutus-nain-haet

Kelan palvelukuvaus löytyy Kelan sivuilta https://www.kela.fi/documents/20124/940710/palvelukuvaus-vaativan-laakinnallisen-kuntoutuksen-yksiloterapiat.pdf/200e3fed-12b2-a4c1-df3a-72feee7877ed?t=1661947698523 

Kelalta on mahdollista hakea matkakorvausta terapiaan liittyvistä matkakuluista. https://www.kela.fi/matkat

IMG_2513.jpeg
bottom of page